Обавештење о одређивању лица овлашћеног за заштиту података о личности

Лице овлашћено за заштиту података о личности је Слађана Ристић из Трстеника, имејл sladjanaristic75@gmail.com.

Лице ће извршавати обавезе и дужности одређене Законом.

Сви запослени дужни су да се упознају са овим обавештењем.

Scroll to Top