ДОКУМЕНТИ

СТРАНА СА ВАЖНИМ ШКОЛСКИМ ДОКУМЕНТИМА

Правилник о набавкама на које се закон не примењује 2024

Правилник о безбедности ученика 2024

Правилник о васпитно -дисциплинској одговорности ученика 2024

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Правилник о набавкама 2024

Измене Правилa понашања 2024

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о набавкама на које се закон не примењује

Правилник о јавним набавкама

Правила понашања

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о раду

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о архиви

Правила заштитe од пожара

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о електронском пословању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о заштити података о личности

Правилник о раду

Правилник о узбуњивачу – интерни

Правилник о поклонима запослених

Правилник о безбедности ученика

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о употреби мобилног телефона

Позовите нас

+381 37 727 497

Пишите нам

osjjzmajstopanja@gmail.com

Scroll to Top