Обавештење о одређивању правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду

Обавештавају се запослени да је по основу Уговора бр. 2/13 од 1.2.2013. године, за послове безбедности и здравља на раду ангажовано привредно друштво „ЋОЛА МД“ ДОО са седиштем у Трстенику, у чије име је за обављање конкретних послова безбедности и здравља одређено лице Иван Маринковић, које је запослено код ангажованог правног лица.

Сви запослени дужни су да се упознају са овим обавештењем.

За информације у вези послова безбедности и здравља на раду запослени, односно њихови представници могу се обратити лицу из овог обавештења, на телефон: 063624353.

Scroll to Top