Песнички конкурс „Петар Петровић Љубостињски“, награђени и похвањени ученици

Дипломе су добили ученици: Ива Ивановић 5/1 за освојено 2. место и Немања Петровић 7/1 за освојено 3. место;
Захвалнице су добили ученици: Вукашин Савић, Димитрије Милетић, Нађа Симић 1. разред – Стопања и Елена Ерић 8/1.
Scroll to Top