Пројекат ПУ Трстеник

У оквиру пројекта ПУ Трстеник, под називом ,,ЗАЈЕДНО И БЕЗБЕДНО КРОЗ ДЕТИЊСТВО“,  25.4.2024. године, у нашој школи су реализована интерактивна предавања полицијских службеника.

Тема за 3. и 4. разред била је: Безбедно кретање пешака и превоз деце.

Тема за 6. и 8. разред била је: Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуалном окружењу.
У овој активности је учествовало 57 ученика млађих разреда и 46 ученика старијих разреда.
Ученици су имали могућнос,т да након завршетка тема,  разговарају са службенцима ПУ Трстеник и о занимањима и неопходним обукама за послове  у МУП-у.
Scroll to Top