Обавештење за родитеље будућих првака

Поштовани родитељи,

обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину обавити у периоду од  1. априла до 31. маја 2023. године.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2023/24. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године.

 Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси  захтев изабраној школи  до 1.2.2022. године.

Родитељи приликом уписа детета у школу не подносе ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система, као и податак о похађању припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

И ове године ћe родитељима бити доступна услуга еЗаказивање терминa за yпиc и тестирање детета у ОШ, на који начин родитељи имају могућност да електронски закажу термин за упис и тестирање.  Уколико родитељ није у могућности да електронски закаже термин позваће школу и овлашћено лице школе ће то учинити у име родитеља. Родитељима ће за електронско заказивање термина апликација бити доступна од 20. марта до 31. маја 2023. године.

Министаство просвете обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу.  Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011/7350557.

За сва питања родитељи се могу обратити Виолети Јефтић, педагогу школе и  Лидији Поповић, секретару школе, позивом на телефон: 037/727-497, као и електронским путем на е-mail: osjjzmajstopanja@gmail.com.

Scroll to Top